1syuu_ntv’s Tweet on 16 October, 2017

From 7pm on the 18th #isshuu mawatte shiranai hanashi 2hr SP??
We will directly ask #takashima chisako #wada akiko #oashizu #muro tsuyoshi some rude questions! Please look forward to it!
#higashino koji #kawata hiromi #okada yui #yamazaki kento #kaku kento #ooishi eri #abe momoko #kawai fumito #kikuchi ami #katsumata kunisaku #hanawa

One thought on “1syuu_ntv’s Tweet on 16 October, 2017

Leave a Comment