Hatsumimi Gaku’s Instagram post on 31 May, 2018

Yamazaki Kento-san with a huge tai (sea bream)??
#hatsumimi gaku #hayashi-sensei #omasa aya
#akapen takigawa #kojima riria #sawabe yu
#takahata atsuko #chihara junior #yamazaki kento

Leave a Comment